Your deepest presence is in every small
contracting and expanding—
the two as beautifully balanced and coordinated
as bird wings

-Rumi

Wakeful Heart er opstået ud af mange års levet liv med yoga, buddhistisk psykologi, relationer og arbejde. Essensen, eller omdrejningspunktet, er at kultivere et vågent og ærligt nærvær på sig selv og sit liv og læne sig ind i den menneskelige naturs evne til at leve i opmærksomhed, kærlighed, omsorg og deltagelse.

Intentionen er at skabe et sted bestående af skønhed, nærvær og fællesskab. Tre væsentlige næringskilder i bevægelsen mod at skabe helse og helhed i mit eget og andres liv, og som for mig er de bærende elementer i mit bidrag til verden.

I Wakeful heart foregår alle aktiviteter i grupper,fordi vi dér bedst kan støtte hinanden i udforskningen af at leve et med et vågent hjerte, med nærvær, medfølelse, mod og kontakt. Wakeful Heart tilbyder træning for private og for professionelle.

Make a career of humanity.
It will enrich your spirit as nothing else possibly can.
It will give you that rare sense of nobility that can only spring from love and selflessly helping your fellow man.
You will make a greater person of yourself, a greater nation of your country, and a finer world to live in.

-Martin Luther King

BLOG

JOY

The more I think about it, the more it becomes clear that when we forget about ourselves and let go of the endless storylines, what remains is joy and a clear eye….READ MORE

NOT KNOWING IS THE MOST INTIMATE

These past 3 days I have been in good company in Nr. Snede, held and guided by my friend and teacher Piet.

Awareness filled with the constant change of things, body…. READ MORE

HAIL AND HESITATION

Last night, hail shower upon hail shower. In some way unusual for this season, in some way not. What is the usual, if anything?

Wide awake yet mind dictating “should be tired and get rest”…READ MORE